тел. 0879 055 878, 0878 488 679

Каква е ролята на въздушните камери?

Камерите са броя въздушни кухини между вътрешната и външна стена на профила, т.е колко прегради има между вътрешната и външна стена. Ако е една, значи профилът е двукамерен, ако са две, профилът е трикамерен и т.н. За камера се счита кухина с широчина не по-малка от 5 мм. Камерите, които са една над друга, не повишават изолационните свойства на профила. Грешно е да се счита, че броя на камерите повишава якостта на профила, тъй като коефициента на еластичност е сто пъти по-малък от този на стоманата и при изчисляване на статиката на конструкцията се взима предвид само усилващия профил. Винаги една от камерите е сравнително по-широка от останалите, тъй като в нея се монтира усилващия профил. Профилите биват от двукамерни до десеткамерни, като двукамерните се използват за вътрешни прегради и офис преграждения. Три и пет са намерили най-широко приложение в нашата страна. Многокамерните профили все още не са добили широка популярност и то свързана главно заради високата цена.